Så här hanterar M. Engs Städkraft dina personuppgifter

På M.Engs Städkraft hanterar vi dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi vidtar alltid nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är M.Engs Städkraft.

Kontakta oss om du vill få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig.

Läs gärna på www.datainspektionen.se om dina rättigheter. (länka till datainspektionen)

När du kontaktar oss

Om du som privatperson ringer till oss och uppger namn, adress och telefonnummer så delar du med dig av dina personuppgifter.

Genom att ringa eller skicka e-post samtycker du till att dina personuppgifter i form av namn, adress, e-postadress och telefonnummer behandlas av M.Engs Städkraft i syfte för att kunna kontakta dig igen och skapa en offert för den tjänst du efterfrågat.

Uppgifter vi hanterar

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adress, postadress, födelsedatum (för RUT-avdraget). Informationen sparar vi bara så länge som det är nödvändigt. Om du till exempel är kund till oss sparas din information i sju år enligt bokföringslagen.

Självklart vidarebefordrar vi inte dina personuppgifter till tredje part utanför M.Eng Städkraft för marknadsföringsändamål. Vi vidarebefordrar endast till tredje part i de fall detta krävs för att fullfölja ingånget avtal eller om det finns krav i lag, förordning eller myndighetsbeslut.